Ankiety

z dnia: 21 październik 2016

Drodzy Rodzice,

W związku z realizacją projektu, którego celem jest stworzenie kompletnego systemu wsparcia w Zabrzu dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzin, zwracam się z prośbą o wypełnienie ankiety dla rodziców/opiekunów. Ankieta ta, znajduje się na stronie www.ztr.zabrze.pl w zakładce Projekt. Pozwoli nam ona na poznanie Państwa potrzeb w zakresie wsparcia. Zależy nam na poznaniu potrzeb jak największej grupy rodziców. Istnieje także możliwość wypełnienia ankiety w formie papierowej. Jeśli chcieliby Państwo z takiej możliwości skorzystać proszę o podanie tej informacji wychowawcy. Prześlemy wówczas ankietę w wersji papierowej.

Z pozdrowieniami  Lucyna Balcerak