Baw się i bądź bezpieczny – część 2

z dnia: 28 maj 2012
W kolejnym tygodniu zajęć realizowanych pod patronatem akcji UNICEF „Baw się i bądź bezpieczny!” omawialiśmy szczegółowo jak zachować bezpieczeństwo w domu.
Tym razem rozmawialiśmy o zabawach, w które najczęściej bawimy się w naszych domach oraz o przedmiotach, jakie do tego wykorzystujemy. Omawialiśmy miejsca, gdzie najczęściej przebywamy podczas zabawy oraz potencjalne niebezpieczeństwa wynikające np. z zabawy w kuchni, na balkonie czy w łazience. Segregowaliśmy rzeczy, które można znaleźć w każdym mieszkaniu na te, które służą do zabawy, i te którymi bawić się nie wolno! Wyjaśnialiśmy dlaczego wiele przedmiotów wokół nas stanowi zagrożenie dla naszego zdrowia i życia. Omawialiśmy miejsca  bezpiecznego przechowywania min. środków chemicznych, leków, zapałek w domu. Mówiliśmy też o sposobie unikania wypadków – oparzeń, porażeń prądem, upadków, zatruć. Przypomnieliśmy sobie numery telefonów alarmowych oraz w jaki sposób wezwać pomoc.
 
Ola Bujara