Baw się i bądź bezpieczny – zajęcia z rodzicami

z dnia: 17 czerwiec 2012
Wybrana grupa uczniów zaprosiła rodziców na zajęcia otwarte, podczas których dzielili się wiedzą zdobytą podczas zajęć programu „Baw się i bądź bezpieczny!” Rodzice mięli okazję sprawdzić jak dużą wiedzę i umiejętności praktyczne związane z bezpiecznym funkcjonowaniem posiadają ich dzieci, mogli zobaczyć wytwory ich wcześniejszych działań oraz zapoznać się z podręcznikiem, prezentacją i innymi materiałami wykorzystywanymi podczas cyku spotkań.
Rodzice otrzymali od swoich dzieci ankiety do uzupełnienia. W trakcie ich wypełniania uczniowie przygotowywali się do przedstawienia scenek podpartych komentarzami. Przedstawiono kąpiel w jeziorze w miejscu niedozwolonym – oraz wyjaśniono, co w tej sytuacji jest nieprawidłowego i niebezpiecznego. Druga grupa dzieci przedstawiła zabawę w domu z wykorzystaniem niedozwolonych przedmiotów (środków chemicznych i lekarstw), po której nastąpił komentarz ucznia wyjaśniający potencjalne niebezpieczeństwa. Ostatnia grupa – odegrała scenkę z niewłaściwym zachowaniem się w samochodzie, po czym wyjaśnione zostały zasady prawidłowego postępowania, a uczniowie zastosowali się do wymienionych zasad. W trakcie zajęć rodzice mogli zadawać pytania, rozwijać tematykę, sprawdzając wiedzę swoich dzieci. Po aktorskich występach wspólnie obejrzano prezentację multimedialną. Uczniowie z zapałem wyjaśniali nieprawidłowe zachowania przedstawione na slajdach. Po tej części zaproponowano wspólną pracę z rodzicami, którzy wraz z dzieckiem losowali kartę pracy. Następnie dopasowywano rysunki do zdań, przez co udało się wspólnie stworzyć zasady bezpiecznego zachowania w domu. Rodzice zachęceni zostali do rozmowy z dziećmi i próby stworzenia własnych zasad bezpiecznego postępowania, indywidualnych dla każdej rodziny. Na zakończenie młodzież wręczyła rodzicom „10 zasad, o których należy pamiętać, by Twoje dziecko było bezpieczne!” oraz wykonano pamiątkowe zdjęcie. Wspólne działania i zabawy przysporzyły wszystkim wiele radości i satysfakcji.
 
Ola Bujara