Gesty Makaton w praktyce

z dnia: 26 maj 2013
W piątek 24 maja rodzice oraz pracownicy Centrum wzięli udział w lekcji pokazowej z grupą uczniów posługujących się gestami Makaton. Zajęcia te miały na celu zapoznanie z rodzajami zabaw i piosenek wprowadzających i utrwalających gesty. Po warsztatach rodzice chętnie dzielili się swoimi wrażeniami i spostrzeżeniami.
 
Joanna Adamczyk
Agnieszka Kulpa – Wieczorek