Grupa wsparcia dla rodziców

z dnia: 04 październik 2019

             W każdy czwartek od godziny 15.00 do godziny 18.30 na terenie Centrum Edukacji i Rehabilitacji w Zabrzu odbywają się spotkania grupy wsparcia dla rodziców/opiekunów, które prowadzi ośrodkowy psycholog.

            Grupa wsparcia ma za zadanie łączyć rodziców/opiekunów przeżywających podobne problemy, którzy potrzebują (poszukują) pomocy. Na spotkaniach, w bezpiecznej atmosferze, tworzona jest przestrzeń dla rozmów i wymiany doświadczeń. Wśród ważnych celów działania takiej grupy można wymienić otrzymanie informacyjnego i społecznego wsparcia oraz pomoc w radzeniu sobie z przeżywanymi trudnościami.

            W celu uzyskania szczegółowych informacji można kontaktować się z psychologiem pod nr telefonu 515 838 150.

            Uczestnictwo jest dobrowolne.