JESIENNY KĄCIK PRZYRODY

z dnia: 14 październik 2017

Dary z ogrodu, pola i lasu można oglądać w kąciku przyrody, który zorganizowany został przez uczestników hortiterapii – grupy szkolne kl. I i kl. III. Kącik przyrody jest ważnym elementem nie tylko dekoracyjnym, ale  i dydaktycznym. Dzięki stałym zmianom w kąciku dzieci poznają pory roku, potrafią je wyróżnić i scharakteryzować. Zgromadzone okazy przyrodnicze dają  możliwość bezpośredniego kontaktu z przyrodą oraz są źródłem nieustannego doświadczania, odczuwania i przeżywania. Dlatego zachęcamy wychowawców grup wychowawczych do przeprowadzania w kąciku przyrody zajęć i zabaw edukacyjnych.

Małgorzata Dyl

Izabela Kozłowska

Ewa Baran – Wójcik