Klub Szkół UNICEF

z dnia: 06 czerwiec 2014
Już po raz trzeci nasza placówka przystąpiła do realizacji ogólnopolskiego programu edukacyjnego organizowanego przez UNICEF. Tematyka tegorocznego projektu wiązała się z upowszechnieniem wśród dzieci i młodzieży zagadnień związanych z prawami dziecka. Celem akcji „Szkoła z  Prawami Dziecka” było uświadomienie  znaczenia praw dziecka i ich konsekwencji w codziennym życiu, kształtowanie wśród młodych ludzi postawy zaangażowania społecznego oraz wyróżnienie najaktywniejszych działaczy dbających o prawa dziecka wśród lokalnej społeczności.
    Do udziału w projekcie zaangażowano 30 wychowanków Centrum, w różnym wieku i z różnym stopniem niepełnoprawności. Prowadzone zajęcia dostosowane były do indywidualnych możliwości psychofizycznych uczestników projektu.
    Cykl zajęć edukacyjnych rozpoczęto od przybliżenia dzieciom i młodzieży tematyki związanej z prawami dziecka i wyjaśnienia czym one są, czym jest Konwencja o prawach dziecka i dlaczego została stworzona. Wspólnie oglądano film, książki, odczytywano i omawiano wiersze związane z przestrzeganiem praw dzieci na całym świecie. Stworzono plakat graficznie obrazujący wybrane prawa i wyjaśniono ich znaczenie.
Podczas kolejnych spotkań uczestnicy zajęć ustalali najistotniejsze wartości dla dzieci na całym świecie. Tworzyli symboliczne drzewa, na konarach których umieszczane były wartości ważne i istotne w życiu każdego człowieka, omawiano prawa dziecka w literaturze, tworzono plakaty, makiety, collage, rodzice uczestników projektu otrzymali list Janusza Korczaka wskazujący jak postępować z dzieckiem.   
Kończąc cykl zajęć edukacyjnych uczestnicy wybrali osoby dorosłe, którym wręczono dyplom Szeryfa Praw Dziecka wraz z symboliczną Gwiazdą Szeryfa. Tym wyróżnieniem odznaczono  osoby szczególnie dbające o przestrzeganie praw i interesów naszych dzieci.
 
Aleksandra Bujara
Dominika Blus