„MALI uczniowie idą do szkoły”

z dnia: 21 kwiecień 2016

W roku szkolnym 2015/2016 dzieci i młodzież Centrum Edukacji i Rehabilitacji przystąpili do udziału w projekcie edukacyjnym UNICEF – „MALI uczniowie idą do szkoły”. Celem akcji było przeprowadzenie zajęć edukacyjnych, podczas których dzieci i młodzieży zapoznała się z sytuacją rówieśników z Mali, szerzenie postawy tolerancji i otwartości na inne kultury, poznanie podobieństw i różnic między dziećmi z różnych stron świata z zakresu różnych sfer życia, zwiększanie świadomości dzieci i młodzieży na temat sytuacji ich rówieśników z Mali. W trakcie realizacji projektu ogłoszono konkurs dla wszystkich dzieci i młodzieży Centrum na najciekawszą i najbardziej oryginalną książkę dla Afryki. Do konkursu przystąpiło wiele grup, wykonano także prace indywidualne. Napłynęło 10 książek, o różnej tematyce – książka przedstawiająca uczniów naszej placówki, napisana wierszem, książka ze słownictwem polsko – angielskim, książka z ciekawostkami o Afryce, wakacyjna historia podopiecznego, książki o afrykańskich zwierzętach z rymowankami pisanymi przez dzieci i młodzież, książka z rebusami, mapami i krzyżówką. Zbiór książek zaprezentowano na wystawie w placówce.

Aleksandra Bujara

Dominika Blus