„MAŁY CZY DUŻY, WSPÓŁPRACA NAM SŁUŻY”

z dnia: 27 marzec 2019

Od września bieżącego roku szkolnego  w CEiR organizowane są integracyjne zajęcia dla dzieci ze żłobka oraz młodzieży z grupy gimnazjalnej. Zajęcia z wykorzystaniem Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne prowadzone są grupowo i odbywają się raz w tygodniu. Wspólny udział dzieci i młodzieży w ćwiczeniach to nie tylko wspólne odkrywanie, poznawanie i doświadczanie siebie i innych wokół, ale przede wszystkim okazja do spotkania w ruchu i wspólnej zabawy. Oprócz zwiększenia swoich możliwości ruchowych, dzieci ze żłobka kształtują świadomość swojego ciała i przestrzeni, zyskują poczucie bezpieczeństwa i wiarę we własne siły. Młodzież uczy się odpowiedzialności za siebie, opieki nad drugą osobą i nawiązywania bliskiego kontaktu z dziećmi.  Udział w ćwiczeniach umożliwia przeżywanie radości z aktywności ruchowej, a także sprzyja kształtowaniu postawy akceptacji siebie i innych.