Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

z dnia: 08 grudzień 2020

Zabrzańskie Towarzystwo Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski w Zabrzu otrzymało grant z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu grantowego „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”. W ramach grantu zakupione zostały środki ochrony osobistej dla pracowników, środki dezynfekcyjne oraz wyposażenie potrzebne do ich stosowania.