Podsumowanie zajęć kółka komputerowego

z dnia: 22 czerwiec 2011
W tym roku szkolnym, podobnie jak w latach ubiegłych, niektóre dzieci i młodzież Centrum brała udział w zajęciach koła komputerowego.
O zaletach takich zajęć można pisać dużo – komputer jest niewątpliwie bardzo atrakcyjną pomocą dydaktyczną i nowoczesnym narzędziem rewalidacyjnym.
Ogromną wartością jest też możliwość zastosowania programów multimedialnych dostępnych w naszej pracowni oraz Internetowych stron o tematyce dziecięcej. Dzięki temu rozwijaliśmy działanie wszystkich analizatorów, doskonaliliśmy percepcję wzrokową i słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową, spostrzegawczość, uwagę, pamięć, orientację przestrzenną i sprawność manualną, ćwiczyliśmy precyzyjne ruchy podczas zajęć z myszką, a także znajomość liter, cyfr, umiejętność przepisywania i samodzielnego pisania z pomocą klawiatury komputerowej. Uczestnicy zajęć wiedzą, jak nazywają się poszczególne elementy sprzętu z pracowni oraz potrafią ten sprzęt obsłużyć – włączyć komputer, monitor, głośniki, uruchomić Internet i prawidłowo z niego wyjść, potrafią we właściwy sposób zamknąć używane aplikacje i wyłączyć komputery.
Na zakończenie wspólnej pracy wszyscy otrzymali dyplomy!
 
Ola Bujara