Powrót do szkoły

z dnia: 30 sierpień 2020
Szanowni Państwo,
1 września Centrum Edukacji i Rehabilitacji wraca do pracy w trybie stacjonarnym. Zachęcamy do zapoznania się z ogólnymi wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącymi funkcjonowania placówek oświatowych w stanie epidemicznym. Szczegółowy regulamin funkcjonowania Centrum Edukacji i Rehabilitacji zostanie zaprezentowany w najbliższym czasie.

Ogólne zasady i wskazówki według Ministerstwa Edukacji Narodowej obowiązujące na terenie placówek oświatowych umożliwiające bezpieczny powrót dzieci i młodzieży do szkoły.