Propozycja zajęć logopedycznych

z dnia: 10 czerwiec 2020

Prawidłowe oddychanie i usprawnianie narządów artykulacyjnych.
Ćwiczenia i zabawy oddechowe dla dzieci są często stosowane w terapii logopedycznej. Oddychanie to podstawa dobrej wymowy. Ćwiczenia oddechowe wykorzystujemy w profilaktyce logopedycznej.
Sprawność aparatu artykulacyjnego jest bardzo ważna dla wyrazistości naszych wypowiedzi. Wymawianiu poszczególnych dźwięków mowy towarzyszy poruszanie się warg, języka, podniebienia miękkiego i żuchwy. Ruchy te muszą być bardzo dokładne, tzn. powinny być wykonane w ściśle określony sposób, a także w danym miejscu jamy ustnej. Na przykład przy realizacji głoski s niezbędne jest zbliżenie siekaczy do siebie, co możliwe jest tylko przy prawidłowym zgryzie. Natomiast przy artykulacji głosek: sz, ż cz, dż oraz r konieczne jest uniesienie czubka języka do wałka dziąsłowego. Tak więc dla poprawnego artykułowania dźwięków mowy konieczna jest zarówno sprawność, jak i prawidłowa budowa aparatu artykulacyjnego.
W poniższym filmie przedstawionych jest kilka ćwiczeń, które można wykonać w domu
https://www.youtube.com/watch?v=Lod1r88h61I