Punkt aktywizacji osób niepełnosprawnych

z dnia: 09 marzec 2010
 
CEL:
wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin i opiekunów
  
OFERTA:
 
  • Udzielanie informacji i doradztwa w zakresie wiedzy na temat:
  • uprawnień i świadczeń rodzinnych, socjalnych, rehabilitacyjnych, pielęgnacyjnych i medycznych,
  • instytucji świadczących wsparcie osobom niepełnosprawnym,
  • edukacji dziecka z niepełnosprawnością i umiejętności pokierowania jego kształceniem oraz nabywania kompetencji zawodowych.
  • Prowadzenie poradnictwa pedagogicznego, psychologicznego, rehabilitacyjnego i zawodowego.
  • Wspieranie, motywowanie i aktywizowanie osób niepełnosprawnych.
  • Wspieranie rodzin oraz opiekunów osób niepełnosprawnych.
Usługi doradcze:                           
pn., pt.: 1030 – 1400                        
wt., śr., czw.: 800 – 1230                    
 
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego