Rekrutacja do Żłobka

z dnia: 30 kwiecień 2020

Do żłobka przyjmowane są dzieci zdrowe zamieszkałe w Zabrzu, które ukończyły 1. rok życia. Rekrutacja do żłobka odbywa się w kwietniu na podstawie wniosku rodziców. W tym roku wnioski proszę składać drogą mailową na adres sekretariat.ceir.zabrze@op.pl do dnia 30 kwietnia 2020r.

Wniosek o przyjęcie do Żłobka Integracyjnego

Dzieci z niepełnosprawnościami przyjmowane są przez cały rok na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w MOPR.