RODZINNY KONKURS PLASTYCZNY „PTAKI Z KRAINY FANTAZJI”

z dnia: 09 maj 2017

Centrum Edukacji i Rehabilitacji w Zabrzu serdecznie zaprasza na rodzinny konkurs plastyczny pt.: „Ptaki z krainy fantazji”.

PODSTAWOWE CELE KONKURSU
– rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych wychowanków,
– wyzwalanie twórczej postawy rodziców/opiekunów w poszukiwaniu wspólnie spędzonego czasu,
– umożliwienie podopiecznym i ich rodzinom osiągnięcia satysfakcji ze wspólnej pracy.

WARUNKI KONKURSU
– format prac – dowolny,
– technika płaska i przestrzenna,

Wystawa prac odbędzie się w Centrum Handlowym Platan w Zabrzu (prace płaskie) oraz w naszym Ośrodku (prace przestrzenne).

– każda praca powinna zawierać na odwrocie nazwisko i imię autora.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC:
termin do 26.05.2017 r.
Centrum Edukacji i Rehabilitacji w Zabrzu; ul. Wyciska 5; tel. 32 271 43 52

O terminie rozdania nagród laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Wszelkich informacji na temat konkursu udzielają:

Anna Zajonc 882 630 313
Izabela Kozłowska 692 093 812

Wszystkie prace biorące udział w konkursie powinny zawierać zgodę na publikację danych oraz wizerunku ucznia i rodzica/opiekuna (załącznik nr 1).

Organizatorzy:

A.Kulpa Wieczorek, A. Zajonc, I. Kozłowska, S. Serek, S. Parada