Spotkanie z Policjantami i Strażnikami Miejskimi

z dnia: 28 kwiecień 2009

28 kwietnia w CEiR odbyło się spotkanie z przedstawicielami Policji i Straży Miejskiej z Zabrza pt: ”Bezpieczeństwo na stadionach i podczas imprez masowych”. Spotkanie było bardzo ważnym wydarzeniem  szczególnie dla członków Szkolnego Klubu Kibica, gdyż często uczestniczymy w roli kibiców w meczach na stadionie. Goście opowiadali nam o swojej pracy oraz o zasadach zachowania się  na stadionie i poza nim. Przyprowadzili ze sobą psy, z którymi na co dzień pracują. Zaprezentowali nam swoje umundurowanie, które obowiązuje na meczach i podczas różnych akcji ulicznych, oraz pokaz tresury i posłuszeństwa psów.

 

 

Uczniowie mieli okazję odegrania scenek, w których bezpośrednio uczestniczyli nasi goście (Ćwiczenie proszenia o pomoc Policji i Straży Miejskiej w sytuacji, gdy dziecko się zgubiło, ćwiczenia przedstawiania się imieniem i nazwiskiem, podawanie swojego adresu zamieszkania, opisywanie swojego miejsca zamieszkania oraz podawanie nazwy szkoły, której są uczniami, przyjmowanie bezpiecznej pozycji „żółwia” podczas ataku lub spotkania z nieznajomym bądź agresywnym  psem). Na koniec uczestników spotkania czekała wielka niespodzianka, wszyscy chętni mogli wsiąść do policyjnego radiowozu, mówić przez policyjny megafon oraz włączać sygnał dźwiękowy policyjnego „koguta”. Spotkanie przygotowały panie Iza i Karina.

Karina Kisielińska