Szkolenie w Centrum

z dnia: 01 grudzień 2008

W dniach 21.XI – 22.XI w Centrum zostało zorganizowane szkolenie nt. „Terapia behawioralna w pracy z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”. W szkoleniu wzięła udział kadra pedagogiczna i psychologiczna placówki. Warsztaty szkoleniowe były prowadzone w porozumieniu z Polskim Stowarzyszeniem Terapii Behawioralnej w Krakowie. Szkolenie to wzbogaciło naszą dotychczasową wiedzę na temat sposobów dokumentowania procesów terapeutycznych, prowadzenia procesu terapii, konstruowania programu rewalidacji dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera oraz niepełnosprawnością sprzężoną.

 

Joanna Adamczyk