TEATR PRAWDZIWMY – nowa odsłona

z dnia: 16 maj 2010
Dla potrzeb nowego spektaklu pt. „Piotruś Pan” z inicjatywy pani Marii Popławskiej utworzono nową grupę Teatru Prawdziwnego, złożoną z 9 uczniów Centrum Edukacji i Rehabilitacji, 9 uczniów ze szkół masowych oraz 2 wychowawców.
Próby do przedstawienia rozpoczęły się z końcem 2009 roku. Z przyczyn technicznych próby odbywały się oddzielnie dla uczniów Centrum w godzinach zajęć lekcyjnych oraz popołudniami dla uczniów ze szkół masowych. Od dnia 11 maja bieżącego roku próby do przedstawienia odbywają się wspólnie w Domu Harcerza w Zabrzu w każdy wtorek i czwartek od godziny 15.00 do 18.30.
Poniżej przedstawiam Państwu zdjęcia z pierwszej integracyjnej próby naszych małych – wielkich aktorów.
 
Sylwia Parada