Terapia przy koniu

z dnia: 25 czerwiec 2013
Codziennie mogliśmy pomagać w porządkowaniu stajni, sprzątaniu boksów, przynoszeniu siana, czyszczeniu koni. To nowe doświadczenie dało nam wiele radości, bo wiemy, że konie w nagrodę powiozą nas na swoich grzbietach, dadzą się pogłaskać. Mogliśmy również obserwować je pasące się na pastwisku, w zagrodzie oraz podczas widowiskowych powrotów na noc do stajni. Bardzo chętnie pomagaliśmy w pracach gospodarskich, wożeniu słomy, suszeniu siana.