UNICEF – Mali uczniowie idą do szkoły

z dnia: 30 maj 2016

W maju br. otrzymaliśmy Certyfikat Społecznie Zaangażowanej Placówki za udział w ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej UNICEF Mali uczniowie idą do szkoły. Projekt miał na cel uwrażliwić podopiecznych na potrzeby i problemy dzieci w krajach rozwijających się, szczególnie w Mali. Celem projektu było przekazanie dzieciom wiedzy o działaniach humanitarnych prowadzonych przez Unicef, kształtowanie postawy otwartości i tolerancji na inne kultury oraz rozbudzanie wrażliwości społecznej i postawy propomocowej.

Dominika Blus

Aleksandra Bujara