Ważne przypomnienie

z dnia: 23 wrzesień 2020
Przypominamy, że 15 października 2020 roku upływa termin składania wniosków o wsparcie w wysokości 500 zł netto w ramach nowego programu pomocowego PFRON.
​Program PFRON „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” (moduł III) ma na celu wsparcie osób z niepełnosprawnością, które na skutek zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii straciły w okresie od 9 marca 2020 r. do 15 października 2020 r. możliwość korzystania, przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych, z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Jest to dofinansowanie kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych w związku ze stanem epidemii w Polsce.
Infolinia PFRON
Pytania dotyczące programu można zadawać konsultantom infolinii PFRON: tel. 517 373 975 (godz. 9.00–20.00) lub tel. 22 581 84 10 (godz. 9.00-15.00) oraz infolinii SOW – tel. 800 889 777 (godz. 9.00-17.00).