Zabrzańskie Centrum Asystenckie

z dnia: 28 wrzesień 2016

Fundacja Imago informuje o naborze osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych zamieszkałych na terenie miasta Zabrze do projektu w ramach którego ww. osoby i ich rodziny będą mogły skorzystać z usług Asystenta Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych (AONiN). Działaniami objętych zostanie 60 osób, przez okres maksymalnie do lutego 2018 r.

Wsparcie w wyjściu do kina, teatru, na koncert, pomoc w załatwieniu spraw urzędowych, bankowych lub wspólne spacery to tylko przykłady usług świadczonych przez asystentów. Godziny pracy AONiN są elastyczne, a oferta ma odpowiadać na zgłaszane potrzeby.

W projekcie mogą wziąć udział osoby z niepełnosprawnością i niesamodzielne z terenu miasta na prawach powiatu Zabrze.

Rekrutację prowadzi do 18 października 2016 r:
Barbara Głowala, tel. 535 108 404
Mail: Barbara.glowala@fundacjaimago.pl

Więcej informacji w linku

Informacje odnośnie projektu