ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W PRACOWNI KOMPUTEROWEJ – PODSUMOWANIE

z dnia: 14 czerwiec 2017

Zajęcia w sali komputerowej są dla naszych podopiecznych źródłem wiedzy, ale przede wszystkim rozrywki. Uczestnicy programu „Edukacja przez zabawę – zastosowanie komputera w pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną” nauczyli się sprawnie i bezpieczne posługiwać zestawem komputerowym i jego oprogramowaniem. Samodzielnie lub z niewielką pomocą rozwiązywali proste problemy przy pomocy komputera, nauczyli się operować paletą narzędzi w edytorze tekstu Microsoft Word oraz w edytorze grafiki Paint. Tworzyli własne prezentacje multimedialne w Microsoft Power Point  oraz korzystali z zasobów internetowych, a także edukacyjnych gier multimedialnych. Uczestnictwo w programie sprawiło naszym wychowankom wiele radości.

Sylwia Parada