Zajęcia twórcze – podsumowanie

z dnia: 21 czerwiec 2016

Regularnie w całym roku szkolnym 2015/2016 grupy rewalidacyjna i przedszkolna integrowały się ze sobą uczestnicząc razem w zajęciach twórczych. Cykliczne spotkania pozwoliły poznać i zaprzyjaźnić się, doświadczać różnych wrażeń w miłej i przyjaznej atmosferze.
Dzieci i młodzież wspólnie wykonywały prace plastyczne i techniczne korzystając z różnych metod i technik. Wytwory ich pracy prezentowane były na wystawach i konkursach organizowanych na terenie placówki i poza nią. Sprawiały radość i satysfakcję z wykonanego zadania i wspólnie spędzonego czasu.

Dominika Blus

Ola Bujara