Zbieramy nakrętki

z dnia: 19 listopad 2010
Od września uczniowie klasy VIa zbierają plastikowe nakrętki. Akcja ta cieszy się wielkim zainteresowaniem, więc zrodził się pomysł wspólnego zbierania nakrętek przez uczniów Centrum Edukacji i Rehabilitacji oraz Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 w Knurowie. Akcja ta ma na celu pomoc Tymkowi B. z Radlina k/ Rybnika choremu na nieuleczalną chorobę mukowiscydozę oraz pomoc w zakupieniu wózka inwalidzkiego Dominice P. z Gliwic.
TY TEŻ ZBIERAJ PLASTIKOWE NAKRĘTKI !!!
 
Joanna Adamczyk
Agnieszka Kulpa – Wieczorek